Reflexzonetherapie werd als geneeswijze 4000 jaar geleden al toegepast
in India en China. In Egypte zijn in de piramides afbeeldingen gevonden
van voet- en handreflexbehandelingen. De behandelmethode is steeds
meer verfijnd en uitgewerkt en is nu voor iedereen toepasbaar.

Voetreflexzonetherapie heeft als doel het evenwicht in lichaam en geest
te herstellen. Er wordt uitgegaan van het gegeven dat het hele lichaam
wordt geprojecteerd op de voeten.
De gebieden op de voet die overeenkomen met bepaalde organen
c.q. onderdelen van het lichaam, noemen we de reflexzones. Door het
masseren van die reflexzones worden natuurlijke processen ondersteund
en bevorderd en komt het lichaam meer in balans. Het zelfherstellend
vermogen van de mens wordt gestimuleerd, zodat klachten kunnen
verminderen of verdwijnen. Daarnaast gaat er een zeer ontspannende
werking van een massage uit waardoor lichaam en geest tot rust komen.
Ter voorkoming van klachten kan reflexzonetherapie ook preventief
gebruikt worden.
Home
Reflexzonetherapie
Werkwijze
Specialisatie
Even voorstellen
Tarieven
Contact